Chúc Mừng A Phước Cần Thơ dành vô địch C1 Ngày 18/5/2024

Chúc Mừng A Phước Cần Thơ dành vô địch C1 Ngày 18/5/2024

Trận 23: Casino888 vs A Phước Cần Thơ

Gà đỏ Casino888, trạng gà 3000G.
Gà xanh Phước Cần Thơ, trạng gà 3000G.
Xanh đỏ đồng. GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 31:  SABONG67 vs A Phước Cần Thơ

Gà đỏ SABONG67, trạng gà 3400G.

Gà xanh Phước Cần Thơ, trạng gà 3400G.

Xanh đỏ đồng. GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 38: AZ888 B vs A Phước Cần Thơ – A Phước Cần Thơ dành vô địch C1

Gà đỏ Az888 B, trạng gà 3200G.

Gà xanh Phước Cần Thơ, trạng gà 3200G.

Xanh đỏ đồng. GÀ ĐÁ GIẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *